topp oppdrett

For oppdrettsnæringen

Vi leverer den raskeste og mest fleksible høykvalitets dykketjenesten i Norge.

Vi bruker den nyeste teknologien for å dokumentere og rapportere til våre kunder. Dette for å gi kundene optimal kontroll over sine produksjonsanlegg. Alle våre dykkere og dykkestasjonerer er utstyrt med video og kommunikasjonssystemer, for dokumentasjon og rapportering om de jobbene som utføres under vann.

Vi tilbyr regelmessige inspeksjoner og vedlikehold, samt 24/7 support og kontakt med nødetatene i tilfelle undervannskader.

Vi har et profesjonelt team med 20 sysselsatte dykkere, hvorav 5 er sertifisert dykkeledere. Med 20 rutinerte dykkere i staben er vi alltid beredt til å rykke ut! Sikkert og effektivt! 


Vi utfører også; reperasjoner, boring, montering og delebytte under vann, bytte av not, rensing, desinfisering, avlusningstjenster samt inspeksjon av forankring.


Vi bruker «state of the art» båter, spesialbygd for operasjoner i de tøffe forholdene på den norske vestkysten.

Været har ennå ikke forhindret oss i å hjelpe våre kunder i tide!

Rutine Inspeksjoner

Reperasjoner

Boring, montering og dele bytter under vann

Bytte av nett

Rensing

Desinfisering

Avlusningstjenster

Inspeksjon av anker og moring

Faste tjenester til oppdrettsnæringen

Med vår katamaran arbeidsbåter gir vi i-vann netto renhold og støttetjenester. Vi desinfisere hele nettsteder og fartøy , samt fjerning av havet vekst med høytrykkssystemer.

Sesongen for rengjøring av not strekker seg nå mer eller mindre gjennom hele året og derfor tilbyr vi også regelmessig rengjøring for å minimere begroing på noten. Tung begroing på nota hemmer vanngjennomstrømningen og fører til redusert oksygentilførsel. Algevekst kan ofte øke bakteriefloraen i nota og forårsake sykdom og økt stress på biomassen. I tillegg vil begroing også føre til at nøtene bli tyngre, noe som i verste fall kan føre til brudd i konstruksjonen. Dette igjen øker risiko for rømning. Med rutinemessig rengjøring vil man forhindre skader på nota samt redusere faren for sykdom og ugunstige forhold i biomassen. En ren not sikrer med andre ord optimale vekstforhold for fisken.

Rengjøring av not og garn

Desinfeksjon

Avlusningstjenester

Transport

Fiskeopprett

yes maritime okt14 170

Skip og offshore

yes maritime okt14 524

Entreprenør

yes maritime okt14 079

Andre tjenester

topp tank
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?