yes maritime okt14 446

Entreprenør

Inspeksjoner

AKVA Marine Services er vestlandets største leverandør av inspeksjoner for oppdrettsnæringen.  I tillegg til å være spesialisert på røminingsinspeksjoner og fortøyningsinspeksjoner med dykkere og ROV, er selskapet sertifisert for klasseinspeksjoner for skip og offshore.  Vi bruker systemer, kvalitetsikring og erfaring fra disse aktivitetene ved inspeksjon av kaier, sjøledninger og sjøkabler. 

Kaibygging / reparasjoner

AKVA Marine Services har kraftige arbeidsbåter, med krankapasitet opp til 45 t/m, samt nødvendig utstyr for sveising, skjæring, boring, samt annet hydraulisk og luftbasert verktøy.

Vi utfører reparasjon av alle typer konstruksjoner "i vannkanten", og bygging / fundamentering av diverse kai-prosjekter.

 
 

Vannledninger

Vi har lagt ut en rekke vannledninger fra Ø 110mm til 800 mm, både for private og offentlige aktører. Nytt utstyr har gitt oss enda bedre forutsetninger til  å gjøre en god jobb. Vi kan  nå  kartlegge havbunnen i 3-D med olex for å finne  den beste gaten å legge rørledninger, og vi  inspiserer og dokumentere arbeidet i ettertid med ROV (miniubåt) for å sikre at rørledningen ligger forsvarlig. 

Fiskeopprett

yes maritime okt14 170

Skip og offshore

yes maritime okt14 524

Entreprenør

yes maritime okt14 079

Andre tjenester

topp tank
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?