topp tank

Andre undrevannstjenester

AKVA Marine Services har utført og bistått i flere komplisert bergingsoperasjoner gjennom årene.

Dybde, temperatur og andre spesielle forhold i norske farvann gjør dykkeoppdrag i Norge ofte mer komplisert en i resten av verden. I disse forholdene har vi vår hovedkompetanse. 

Vi i AKVA Marine Services kan utføre og bistå i alle tenkelige små og store prosjekter som innvolverer undervannsarbeid, dette kan være Bygging av kaianlegg, brygger, inspeksjoner, reperasjoner, prøver og sertifiseringer.

Kontakt oss med ditt prosjekt!

Bygging av kaier, fundamenter og betongstøping

Inspeksjoner

Bergingsoperasjoner

Fjerning av tau etc. Fra thrustere og propeller

Utlegg av ledninger og rør

Bunnprøver og miljøtester

Undervannsveising og reparasjoner

Mekanisk undervannsarbeid

Fiskeopprett

yes maritime okt14 170

Skip og offshore

yes maritime okt14 524

Entreprenør

yes maritime okt14 079

Andre tjenester

topp tank
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?